abl.jpg abk.jpgThumbnailsabm.jpgabk.jpgThumbnailsabm.jpgabk.jpgThumbnailsabm.jpg
Biting Cruz in the jugular...